top of page
  • Szerző képelillasz.light

2020~12~12

Ennek az intenzív, lélek~átalakító évnek az utolsó energetikai átjárójához érkeztünk.

A mai 12:12~Portállal egy kozmikus eseménysorozat kezdôdik, vasárnap a Geminidák meteorzáporával folytatódik, amit hétfôn az Újhold és a Napfogyatkozás a Nyilasban teljesítenek majd ki. Ez az energia~kapu nemcsak felkészít minket a Téli Napfordulóra, hanem a 2021-es évbe is átvezet bennünket.


A 12:12~Portál megjelenésével eljött a mély önvizsgálat, az újjászületés, valamint a mindenki számára elérhetô megújulás ideje. A teljes megújulás lehetôségének idôszaka ez, amikor az Univerzum energiáinak támogatásával felfedezhetjük lényünk minden, eddig önmagunk élôtt is rejtett aspektusát és elkötelezhetjük magunkat a spirituális megtisztulás folyamatai mellett azért, hogy a tudat~ébredés magasabb dimenziók felé vezetô útjára léphessünk. Mindazoknak, akik a megvilágosodás magasabb rezgési frekvenciáit szeretnék elérni, el kell végezniük azt a tisztító munkát, amely a saját rezgésük felemeléséhez szükséges. Ennek szándéka a szív legmélyebb tisztaságából és vágyábol fakadhat csupán, hogy elérhesse forrását, és teljesebben összeolvadhasson a kozmikus eredet~magjával.


Jelenleg a régi sûrû energiákat, a lelkünkre és a szívünkre kövesedett letapadásokat tisztíthatjuk. /A hónap további részében is folytatjuk majd ezt az energetikai munkát./

12:12~Portálon keresztül érkezô magas frekvenciáju fény~hullámok segíthetnek emelni a rezgésszintünket. Ehhez viszont komolyan kell vennünk és el kell kezdenünk a gyökeres Szív~tisztító munkát. Ez azt jelenti, hogy elengedjük azokat a korábbi viselkedési mintákat, attitûdöket és kapcsolódásokat, amelyek már nem szolgálnak minket. Tisztáznunk kell azokat a helyeket, ahol ítélkezéseket, sértéseket, bántalmakat, kételyeket és félelmeket tárolunk. A szívünk mélyén megszületett átszakadás, a lélekfelszabdító elengedés, megbocsátás energiái által megszületik az az erô is, amely által képesek leszünk a helyükre szeretetet, együttérzést, alázatot és türelmet integrálni. Sokan közülünk hosszú évek óta futnak már a régi programokkal, olyan régen, hogy fel sem tûnt és fel sem merült számukra hogy, amiket a legmagasabb jónak véltek, azok igazábol az egójukat szolgálják. Látszat~valóságuk önámításában élnek. De mint tapasztalhattuk már, soha nem késô változtatni. A tisztanlátás lehetôsége elôttetek áll Itt és Most. Élhettek vele. Éljetek vele.


Egy olyan Fény~beavatás lehetôségét kínálja számunkra ez az idôszak, amely egy teljesen új perspetívába helyezheti eddigi életünket, amelyben a kozmikus tudatosság az anyagi fölé helyezôdve, de ugyanakkor szoros integrációt alkotva vele, a Fénytest rendszerén belül lehetôvé teszi, hogy a legeredetibb, legôsibb fizikai valóságunkon belüli Énünkhöz, a bennünk lévô, anyagban megtestesülô, kozmikus~emberi fény~lényegünkhöz igazodhassunk. Ôseink, elôdeink és Felettes~Énünk bölcsessége egy olyan szent galaktikus portált formál, amely támogatja a lélek~emelkedésünket, a fénytest-rendszerünk aktiválását és a szent univerzális igazságok megtestesítését.


Sorsfordítô, gyökeres átalakuláson mehetünk keresztül, sok frissítést integrálhatunk, igen gyorsan, amely sokszor intenzív fizikai tünetekkel járhat. Legyünk türelmesek magunkkal. Tudatosítsuk, hogy tüneteink csak átmenetiek, a valódi változás bennünk történik, a DNS-ünk fénykódjainak aktiválódásával. Spirituális élményeket, intenzív álmokat, vagy akár 'deja vu'-ket tapasztalhatunk a transzformáció során. Nagyon fontos átengednünk az irányítást az Univerzumnak, az összekötô hídként mûködô legmélyebb intuícióknak. Figyeljünk a hétköznapjainkban megjelenô jelekre. Tanuljuk meg felismerni ôket.

Amikor tényleg készen állunk lélek~szárnyaink kiterjesztésére és félelmeinket felülírva képesek vagyunk átadni magunkat az Univerzum áramának, egy magasabb szintû tudatosság hétköznapjait élhetjük meg, ahol a Fény alaptermészete a Szeretet és annak az anyagban megnyilvánuló aspektusai dominálnak. Megtapasztalhatjuk majd az önmagunkkal és a Forrással való legmélyebb kapcsolodás teremtô erejét, az erôteljes tudati változással járó belsô béke egyensúlyát, a galaktikus~tudatosság bölcsességét, amely Szív~szentélyünk fény~kristályaivá integrálódik.


Kívánom, hogy a Határtalan~Fény Békéje járja át a szíveteket földi utazásotok során Most és... Mindig.Szeretettel:

~Szabó Lilla~

Intuitív Terapeuta


100 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


bottom of page