top of page

"Ha meg akarod találni az Univerzum titkait, energiában, frekvenciában és rezgésben gondolkozz!"

Nikola Tesla

Mik a tachyonok?

A tachyon-energia egyike annak a sok energiaformának, amit közülünk a legtöbben nem látnak, és érzékelni sem tudnak. Körülvesz bennünket, áthatol rajtunk anélkül, hogy ez minket zavarna vagy tudomást vennénk róla. Ha a tachyon-energiának csupán azok a tulajdonságai léteznének, amelyeket a modern fizika definiál, akkor nekünk, embereknek a legmesszebb menôkig érdektelen lenne. Az ezoterikus definíció azonban ad egyfajta sejtést arról, hogy mit jelenthet számunkra ez az energia: „A tachyonok tudatossággal rendelkeznek, (...) erôsen reagálnak a környezetükre és annak az igényeire, aki tachyonokkal dolgozik...”

/Martina Bochnik & Tommy Thomsen/

Tachyonok és fizika

A fizikában a tachyon-energia létét legelôször az amerikai Gerald Feinberg definiálta, és számítás útján kapott adatokkal 1964-ben igazolta is. A „tachyon” (görögbôl származó jelentése: tachys=gyors + ion=vándorló) fogalmát azért választottuk, hogy a rá jellemzô tulajdonságokat érthetôvé tegyük. A tachyonok szubatomi (atomméret alatti), a fénysebességnél gyorsabban mozgó, tömeg nélküli részecskék, de saját energiával rendelkeznek. Újabb definíciók szerint a tachyon egy kozmikus, szabad energia-forma, amely a bolygónkat teljesen körülveszi, és áthatol a szilárd anyagon.

Sajnos, mi emberek nem tudjuk közvetlenül használni a tachyon-energiát. Szükségünk van segédeszközökre, amelyek a tachyonokat kis antennákként fogni, összpontosítani és rendelkezésünkre bocsátani képesek.

/Martina Bochnik & Tommy Thomsen/

Tachyonok és fizika

A Terra Tachyon Tequence (technikai eljárás) során különbözô kiindulási anyagokkal dolgozunk, ezeket az anyagokat (pl. üveget, selymet, fát, fémet, nemesfémet, mûanyagot, folyadékokat) „energetizáljuk”. A komplex folyamat során a kiindulási anyagok molekuláris és energetikai szerkezetét tartósan megváltoztatjuk. Az eljárás után az anyagok magukhoz vonzzák a tachyon-energiát, és egy mezôben maguk körül konventrálják. Amíg az anyag létezik, addig megtartja ezt a különleges tulajdonságát.

/Martina Bochnik & Tommy Thomsen/

Nikola Tesla es a Tachyon Energia
Nikola Tesla

Nikola Tesla és a tachyon energia között mindig szoros  kapcsolat lesz. Tesla korának és jelenének egyik legnagyobb fizikusa és feltalálója volt, számos találmányát szabadalmaztatták. Az egyik legnagyobb találmánya a szabad energia gondolata volt, amely abban az idôben ismeretlen energiaforrásnak számított. Ez az energia bárhol, bármikor elérhetô mindenki számára, káros mellékhatások nélkül. Ma ezt az energiát nullpontos energiának vagy vákuummezô-energiának hívják.

Tesla feltaláló szelleme annyira meghatározó volt, hogy nagyon sok ellenséget szerzett, mert találmányai elsôsorban az emberiség javát szolgálják. Szponzorai hamarosan ellene fordultak, bolondot csináltak belôle és harcoltak is ellene. De Tesla nem hagyta magát elbátortalanítani, és haláláig folytatta a munkát.

/ Martin Schaufelberger /

bottom of page