top of page

GY.I.K.

 • Mi az a tachyon Energia?
  Valószínüleg már hallhattál a Tachyon energiáról, mert Nikola Tesla - a 19sz-i jól ismert feltaláló - említette és használta is ezt az energiát néhány találmányában a 19. század végén. A Tachyon-energia egyike annak a sok energiaformának, amit közülünk a legtöbben nem látnak, és érzékelni sem tudnak. Körülvesz bennünket, áthatol rajtunk anélkül, hogy ez minket zavarna vagy tudomást vennénk róla. Ha a tachyon-energiának csupán azok a tulajdonságai léteznének, amelyeket a modern fizika definiál, akkor nekünk, embereknek a legmesszebb menôkig érdektelen lenne. Az ezoterikus definíció azonban ad egyfajta sejtést arról, hogy mit jelenthet számunkra ez az energia: „A tachyonok tudatossággal rendelkeznek, úgy ahogy az anyag minden alkotórésze is tudatossággal rendelkezik… erôsen reagálnak a környezetükre és annak az igényeire, aki tachyonokkal dolgozik ...” (M. Bochnik / Danahanh, Terra Tachyon) Info: Tachyonok a fizikában A fizikában a tachyon-energia létét legelôször az amerikai Gerald Feinberg definiálta, és számítás útján kapott adatokkal 1964-ben igazolta is. A „tachyon” (görögbôl származó jelentése: tachys=gyors + ion=vándorló) fogalmát azért választottuk, hogy a rá jellemzô tulajdonságokat érthetôvé tegyük. A tachyonok szubatomi (atomméret alatti), a fénysebességnél gyorsabban mozgó, tömeg nélküli részecskék, de saját energiával rendelkeznek. Újabb definíciók szerint a tachyon egy kozmikus, szabad energia-forma, amely a bolygónkat teljesen körülveszi, és áthatol a szilárd anyagon.
 • Mibôl készülnek a Terra Tachyon termékek?
  A Terra Tachyon Tequence (technikai eljárás) során különböző kiindulási anyagokkal dolgozunk, ezeket az anyagokat (pl. üveget, selymet, fát, fémet, nemesfémet, mûanyagot, folyadékokat) „energetizáljuk”. A komplex folyamat során a kiindulási anyagok molekuláris és energetikai szerkezetét tartósan megváltoztatjuk. Az eljárás után az anyagok magukhoz vonzzák a tachyon-energiát, és egy mezôben maguk körül konventrálják. Amíg az anyag létezik, addig megtartja ezt a különleges tulajdonságát. Ez a logó jelzi a, hogy az adott termékek Materia Tachyon Incognita termékek.
 • Hogy mûködnek a Terra tachyon Termékek?
  Kiegyenlítôen, összerendezôen, aktiválóan és feloldóan. Hatásuknak ez a legegyszerûbb magyarázata. E hatást nagyon sok szinten alkalmazhatjuk és mélyíthetjük el, ezért nemcsak testi, hanem érzelmi és lelki szinteken is használhatjuk e termékeket. Mindegy, hogy a termék használója mit akar megváltoztatni vagy támogatni, megérteni vagy megteremteni a saját életében, a tachyonok a segítségére lehetnek e törekvésében. Minél gyakrabban hord egy medált, vagy használ más terméket, annál gyorsabban és könnyedébben érheti el a kívánt eredményt. Amint egy TT- terméket kézbe vesz, vagy a nyakába akaszt, az olyan, mint egy önkéntes, tudattalan meghívás a tachyonok felé, hogy hatást gyakoroljanak a testére. Általában a következô történik a használat során: A tachyonok reagálnak az emberre és oda áramlanak a fizikai testben, ahol a támogatás szükséges és alegsürgôsebb. Az egész ember energiaháztartását kiegyenlíti, s e hatás a fizikai és finomanyagi testeket is érinti. Egyéni képesség és tempó szerint aktiválódnak és hatványozódnak azok a területek, amelyek az egyensúlyból kizökkentek. A tachyonok ösztönzôleg hatnak ránk atekintetben is, hogy ezekkel a területekkel foglalkozzunk, és, hogy a mögöttes témát is felismerjük. Ezután következik a probléma megoldása, az egyensúlyvesztett állapot feloldása az adottterületen. Amint az ember azt a tachyon-mennyiséget felvette, amennyi neki az adott pillanatban jót tesz, vagy ami az adott témát feloldotta, a tachyon-termék abbahagyja az energiaátadást. Az 1-4. lépések mindenféleképpen és közvetlenül megtörténnek akkor is, ha ezeket tudatosan nem érzékeljük. A 3. lépésben lévô aktiválás során – hasonlóan a homeopátiához – a tünetek elôször felerôsödhetnek. A 4. lépés tudatos érzékelése az ember készenléti állapotától és egyéni érzékenysége fokától függ. Az 5. lépésnél van a legtöbb idôre és türelemreszükség.
 • Túladagolhatom a Tachyon Energiát?
  A rövid válasz: nem. habár ezzel is mint minden mással az óvatos megközelítés a kulcs a Terra Tachyon termékek tulajdonságainak és hatásainak A Terra Tachyon termékek felhasználói pontosan akkora mennyiségû tachyon energiát kapnak amennyire szükségük van ahoz, hogy a testük energia egyensúlyát visszaállítsák, aktiválják a természetes gyógyító energiákat, vagy megoldjanak egy adott problémát. Ez lehetôvé teszi, hogy akik javítani vagy pozitivan változtatni szeretnének az életük bizonyos területein, ezt a saját tempójukban eredményesen tehessék meg. A tahyonoknak nagyon széles spektrumú hatásuk van: a test teljességében, konkrét testi problémák, érzelmek, lelkiállapotok és viselkedési minták, a spirituális és érzelmi dimenzió - röviden az emberi identitás minden alkotórésze és minden egyes dolog ami egyénivé tesz minket.
 • Abbahagyhatom a gyógyszereim szedését a Terra Tachyonokkal felváltva?Felhívás az Önfelelôsségre!
  A weboldalon található információk nem helyettesítik az orvosának tanácsait. Ez az oldal nem ad orvosi tanácsot, és nem ajánl technikát, bármely egészségi állapot vagy fizikai tünetek kezelésére orvosi felügyelet nélkül. Az oldalon közölt információk tájékoztató jellegûek, hogy segítse a személyes és szellemi fejlôdés iránt érdeklôdôket. Ezen információk használata felhasználási módjai támogató eljárásnak tekintendôk, amelyeket az olvasó választ a saját felelôsségére.
bottom of page