top of page

Az Eridánusz konstelláció, másnéven az Égi folyó, spirituális értelemben úgy is fordítható, hogy a megvilágosodás folyója. Az emberi lélek spirituális megvilágosodásának az útját szimbolizálja.

Elsô lépésként nagyon fontos hogy felismerjük és halgassunk a belsô énünkre, a szívünkre, az intuíciónkra és a belsô érzéseinkre.

Saját megvilágosodásunk folyamán azt a küldetést kaptuk, hogy ezen égi folyam által közvetítsük a fény nyelvét, és másoknak segítsünk lelkük ébredési útján.

Az a célunk hogy felgyorsítsuk a teremtést, a szívek felébredését a közvetítésünk és a Terra Tachyonok erôteljes energiái által.

Nem csak emberi lények, hanem kozmikus lények is vagyunk akik földi megtapasztalásukon haladunk lineáris idôben. Legtisztább tudásunk és legmélyebb alázatunk által segítünk a tiszta szándékú lelkeknek az önmegismerésben és a felsô szintekkel való összekapcsolódásban.

"Az ûrben számtalan csillagkép létezik. 1922 óta 88 hivatalosan elfogadott csillagkép létezik amelyekbol 48-at a i.sz 2.századbeli Ptolemy jegyzett fel a Almagest c. mûvében. A 88 csillagkép 42 állatot, 29 tárgyat és 17 embert vagy mitológiai karakter ábrázolnak.

Az ókori sumérok, és késôbb a görögök (Ptolemy feljegyzései alapján), alkották meg a napjainkban is nemzetközileg használt északi csillagképek nagy részét. Amikor a felfedezôk a déli égbolt csillagait térképeztek fel, európai es amerkai csillagászok új csillagképeket javasoltak arra a régióra, és a hagyományos csillagképek közti hiányosságok pótlására...."

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Constellation

Star Constellation Chart
bottom of page