• lillasz.light

Merjünk befelé figyelni

Frissítve: 2020. márc 25.


Félünk, mert nem tudjuk, kik vagyunk igazából. A dolgok felszínén maradva élünk, mert az kényelmesebb, biztonságosabbnak tûnik, mint mélyre ásva szembenézni az ismeretlennel, a mindenek feletti valósággal, a megszokott földi realitáson túlmutató lényeggel, létezésünk mozgatórugójának belsô magjával.

Ha ismernénk a bennünk lévô végtelenséget és szépséget, lelkünk fény~mátrixának csodálatos kristály~darabkáit, habozás nélkül ugranánk önnön fényünk szív~erôterébe, a valóság igazi középpontjába.


Használjuk ki ezt az idôszakot a befelé figyelésre, az önmagunk elôl is elfedett lélek~ részeink megismerésére. Merjük fellebbenteni a fátylat azon részeinkrôl, amelyek ebben a felgyorsult, rohanó világban teljesen feledésbe merültek. Merjünk belefé figyelni. Merjünk elcsendesedni. Emlékezzünk a bennünk lévô felszabadult belsô gyermekre.


Ismerjük meg a csendet, a bennünk dúló feszültség-lenyomatok oldásához szükséges belsô béke erejét. Halljuk meg a csend gyógyító énekét, engedjük, hogy feltöltse szívünket, lelkünket, tudatunkat, átjárja egész lényünket. Hagyjuk lelkünket fellélegezni a 3Ds világ nyomása alól. Lélegezzünk lelkünk gyökeréig, hogy megjelenhessen a mindent megtisztító fény~mezô. Érezzük, ahogy újraéledünk, ahogy a sejtjeinkre tapadt negatív lenyomatok feloldódnak a fény erejében. Itt a lehetôség a legmélyebb rétegeinkkel való bensôséges kapcsolat megszületésére és aktív megélésére ezentúl.

Váljunk teljessé a szívünket megszólító belsô béke csendjének ereje által.


Fogadjuk el, hogy kihívásokkal teli idôkben élünk. A lineáris perspektívából nézve minden zavarosnak tûnik, azonban továbbra is mi döntjük el, hogyan látjuk, éljük meg a dolgokat, hogyan reagálunk a bennünk és a körülöttünk lévô világra, mire fókuszálunk. Fenntarthatjuk a régi énünket és hangolódhatunk továbbra is a félelmekre és a bizonytalanságra vagy választhatjuk végérvényesen a tudatosságot. Emlékezve fény~mag lényegünkre, integrálódva önnön tiszta~fényünk természetével továbbfejleszthetjük magunkat a létezés magasabb dimenzióiba, megtapasztalva a látszatvalóságon túlmutató lényeget.


Kívánom mindannyiótoknak hogy felismerjétek a fény~szívetek fontosságát, és legyen bátorságotok belépni a fény~tudatosság határtalan erôterébe.


~Szabó Lilla~

Intuitív Terapeuta

84 megtekintés0 hozzászólás
0

INFORMÁCIÓK

KÖSZÖNET

Webdesign:

Blaskó Kristóf

Szabó Lilla

Fotók:

Blaskó Kristóf

Angyal Norbert

Tóth Judit

KAPCSOLAT

Vásárlás

Információk

Kapcsolat

Források:

Martina Bochnik - Terra Tachyon

http://www.terratachyon.com

©2020 by L'eridaniS