• lillasz.light

2020~12~21 ~ Téli NapéjegyenlôségAhogyan az elôzô írásomban is említettem már, egy nagyon erôteljes sorsfordító idôszakon megyünk keresztül. A közeledô Téli Napforduló ôsidôk ôta egy erôteljes Fény~Portál. Az ezalatt történô kozmikus összehangolódás egyfajta gyorsulást eredményezhet lélek~szinteken is, és lehetôvé teszi a régi és az új frekvenciák közötti átmenet "felgyorsulását". Az idén még mélyebbre ható energiák megtapasztalására számíthatunk. Intenzív átalakulást katalizálhatnak azok számára, akik kész vannak rá szívben-lélekben-tudatban.

A kulcs továbbra is a mélységeiben megtisztult szív~központunk nyitottsága. Az Ego még mindig sokak számára próbálja irányítani a helyzetet, ami bonyolultabbá teszi a régi, elavult köntösünk végleges letételét és a megtisztult, új tudatosabb frevenciákban megnyilvanuló fény~rétegünk magunkra öltését és integrálását. A Naprendszer szintjérôl érkezô energiák egészen az emberi sejtszintekig hatnak. Egész energia~rendszerünk megújulására van lehetôség. A Galaktikus Maghoz igazodó bolygótestek lehetôvé teszik az elalvult, torz hologramok szintjeinek összeomlását, az új alapokon nyugvó személyes és kollektív Fény~mátrixok aktivalódásait. Tudjuk, hogy ennek az eltorzult valóságnak szét kell esnie, hogy magasabb egységbe kerülhessünk galaktikus, univerzális és forrásbeli eredetünkkel. Utazásunk következô szintjére vagy szakaszára lépünk, léphetünk, ha képesek vagyunk feladni a régi emberi limitált gondolkodásmódot, ha merünk végre szívünk teljes nyitottságával és határtalanságával bízni. Adjunk egy esélyt az újnak, meg akkor is ha ehhez sokaknak olyan szintû bizalomra és tudásra van szükség, amely meghaladja a korábbi szinteket. Merjuk végre szorosan integrálni és összekapcsolni földi életünket a galaktikus Fény~eredetünkkel.


A Téli Napforduló- a Fény újjászületése-, örökké hirdetni fogja, hogy a sötétség felett mindig úrrá lehet és lesz a világosság: a Nap fénye örök és legyôzhetetlen, akárcsak a Tiszta~Lélek fénye. Ez az idôszak magában hordozza számunkra is az újjászületés lehetôségét, amikor tudatosan választjuk a Fény és a Szív útját, és határolódunk el a negatív emberektôl és energiáktól, tudatosan zárjuk ki a sötét, alacsony frekvenciájú rezgéseket a mindennapi életünkbôl, és engedjük, hogy a Fény~Portál mátrixa megerôsítsen választott utunk tiszta szándékában.

Integráljuk ezt az évet, amely számos kihívása és tanítása által szívünk tisztulását, megvilágosodását, lélek~fényünk dominanciáját hozhatta el számunkra. Beleállunk Önnön Fény~templomunk szentségébe és ünnepeljük a Fény határtalan jelenlétét. .


A jelenlegi erôteljes áthangolási folyamatokat Terra Tachyon termékek hasznalátával tudatosíthatjuk, gyorsíthatjuk, mélyíthetjük el.


Szeretettel:


~Szabo Lilla~

Intuitív Terapeuta

81 megtekintés0 hozzászólás
0

INFORMÁCIÓK

KÖSZÖNET

Webdesign:

Blaskó Kristóf

Szabó Lilla

Fotók:

Blaskó Kristóf

Angyal Norbert

Tóth Judit

KAPCSOLAT

Vásárlás

Információk

Kapcsolat

Források:

Martina Bochnik - Terra Tachyon

http://www.terratachyon.com

©2020 by L'eridaniS